Tuesday, April 7, 2015

NHẠC SĨ Đặng Ngọc Ấn qua đời

T I N   B U Ồ N


Nhận được tin buồn: 

NHẠC SĨ
Đặng Ngọc Ấn


cựu giáo sư các trường Đồng Khánh (Huế), Võ Tánh (Nha Trang),
Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Bồ Đề, Minh Đức, Chiến Tranh Chính Trị (Đà Lạt)
đã qua đời vào ngày 6 tháng 4 năm 2015 tại Virginia, Hoa Kỳ.
hưởng thọ 80 tuổi.

Thành thật chia buồn cùng chị Phan Thị Quyên và gia đình.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Đinh Cường - Trương Vũ - Nguyễn Trọng Khôi – Nguyễn Ngọc Phong
Trần Minh Triền - Phan Bá Chức – Hoàng Ngọc Lĩnh – Phạm Cao Hoàng