Tuesday, April 7, 2015

1616. Thơ ĐINH CƯỜNG Cơn mê chiều bốn...Photo by PCH - Scibilia, April 7, 2015


gởi các bạn tôi,


Bờ giậu forsythia vàng một dãy dài
con chim đỏ bay về đậu trên cành trúc
mùa xuân đến. rừng cây đâm chồi xanh
mùa xuân đến. những cây anh đào mới nụ

và một người vẫn trong cơn mê chiều
những người bạn đã trở về nơi chốn cũ
lái xe đường trường bạt ngàn. mênh mông
người thi sĩ ấy có căn nhà ở biển Boston

và người họa sĩ ấy với tranh trừu tượng đẹp
chiều ngồi dậy thấy cánh rừng sau nối tiếp
gió ở đâu về. như từ rừng Scibilia, nhiều mây
dù thế nào thì mùa xuân cũng đã xanh cây...


Virginia, April 7, 2015
Đinh Cường Bờ giậu forsythia vàng

SLEEP DEPRESSION
Oil on Cancas 22 x 30
Nguyễn Trọng Khôi