Tuesday, April 7, 2015

1615. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Chuyện lòngPhoto by PCH - Scibilia, April 2015
bây giờ.  còn vài mống thôi
rong chơi cho thỏa cuối trời lâm ly
vì bạn.  tôi vẫn cứ đi
vì tôi.  bạn cứ thù thì đêm hôm
ta có nhau như trăng rằm
dài trong ý rộng tình đằm huyên thiên


sông nào chuyên đi đường sông
tôi đi đường bộ thả lòng vòng chơi
khi không mắc chứng suy đồi
sợ xe sợ cộ
sợ người đâu đâu
sợ em ủ dột buồn rầu
sợ tôi bản mặt dàu dàu kinh niên
sợ chi không bước xuống thuyền
một lần biển động sợ điên cả người
thôi thì nguệch ngoạc cầm hơi
thơ đi
thơ đến
thơ ngồi.  đợi
thơ


hoàng xuân sơn

31.3-4.4/2015