Thursday, April 9, 2015

1620. Guillaume Apollinaire Le Pont Mirabeau


                   

Guillaume Apollinaire
Le Pont Mirabeau

Appolinaire  (1880 - 1918)Bài thơ này Appolinaire lấy cảm hứng từ chiếc cầu Mirabeau – nơi mà ông thường đi qua để sang bên kia gặp nữ họa sĩ  Marie Laurencin.

PCH post bài thơ này để tặng anh Đinh Cường và các bạn Nguyễn Trọng Khôi, Trần Doãn Nho, Chân Phương.


Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
LE PONT MIRABEAU