Thursday, April 9, 2015

1619. Thơ CHÂN PHƯƠNG Ba bài thơ song ngữ


Chân Phương
Ba bài thơ song ngữ

Mật ngôn - sơn dầu trên bố 14 x 16 in - dinhcuong
Trong những năm tháng sinh sống trên đất Mỹ, tôi có cơ hội nghe nói hàng ngày tiếng Anh , thứ ngôn ngữ trước kia tôi chỉ  học dưới mái trường và đọc trong sách báo. Đến một lúc nào đó, tự nhiên cảm hứng cho một bài thơ chợt đến – không qua tiếng mẹ mà trực tiếp bằng ngoại ngữ - tiếng Pháp hay tiếng Anh đã lặn vào tâm thức.

Dưới đây là ba bài thơ nguyên tác Anh ngữ, kèm theo bản dịch Việt văn. Mời các bạn đọc rành hai thứ tiếng thưởng thức và so sánh các bài thơ qua hai ngữ điệu đặc thù mà dịch thuật không cách nào truyền đạt được.
                                                                                                           
CHÂN  PHƯƠNG
JULY, JULY...


summer sunset
soliloquy wrecked by wind and surf
nostalgia is a torn sail

the heat has spoiled my appetite
stale pleasure from a half-chilled chardonnay

on top of the nearby hill
another night raises its ragged flags

sorting old photos and portraits
I feel lost

like a homeless child


THÁNG BẢY…


tà huy chiều hè
lời độc thoại  rã rời sóng gió
nuối tiếc là cánh buồm tơi tả

ăn không ngon miệng vì nóng bức
chai chardonnay chưa đủ lạnh  uống chẳng vui

trên đỉnh ngọn đồi gần nhà
đêm lại kéo lên mớ cờ xí rách

sắp xếp lại mớ hình ảnh cũ
tôi cảm thấy bơ vơ

như một đứa bé bụi đờiBLUES BY THE SEA


don’t buy a house by the sea
once you get used to surfs and tides
time will disappear

the heart turns into a string instrument
though all music sheets look blank

*
never build a cabin on an island
once you get used to dead seashells
days and nights look like empty drawers
gone the colors of dusk and dawn

all songs and images absent
the mind becomes pure rhythm

prosody of abstraction
iambics of silenceBÀI  BLUES  Ở  BIỂN


đừng mua nhà cạnh biển
một khi đã quen với thủy triều lên xuống
thời gian sẽ biệt tăm

quả tim hóa làm một loại đàn cầm
nhưng mọi trang nhạc đều bỏ trống

*
đừng bao giờ cất nhà chòi trên đảo
khi đã quen với mớ vỏ ốc khô
ngày với đêm biến thành các ngăn kéo trống
bình minh hoàng hôn sẽ nhợt nhạt sắc màu

vắng mặt hết hình ảnh và ca khúc
tâm thức thành nhịp điệu tinh ròng

ngữ điệu của trừu tượng
bằng trắc của lặng câmFIRST  SNOW


autumn on its deathbed
beneath the raw eye of the sun

no moon tonight
will drag my shadow      across vacant fields

Vega
appears in the sky

                  is that the Longing Woman
                                                of old Asian tales ?


I’ve been digging
sifting     memory’s dust
for too long

on the scales of November
I drop my empty hands

snow slowly tilts
the balanceTUYẾT  ĐẦU  MÙA


dưới tròng mắt mặt trời sòng sọc
mùa thu nằm hấp hối

đêm nay  không vầng trăng nào
lê bóng tôi       qua các cánh đồng không

sao Vega
hiện giữa trời

                       có phải đấy là Chức Nữ
                             trong những truyền thuyết Á đông ?


tôi đã đào xới
đãi lọc  bụi tro ký ức
quá lâu rồi

trên đĩa cân của tháng mười một
tôi đặt lên hai bàn tay trần

tuyết chầm chậm
kéo cán cân

nghiêng xuống


Chân Phương