Thursday, April 9, 2015

1621. Thơ ĐINH CƯỜNG Trong cơn mê chiều nămPhoto by PCH - Scibilia, April 9, 2015


Đinh Cường - Paris 1991

quả tim hóa làm một loại đàn cầm
nhưng mọi trang nhạc đều bỏ trống
( Chân Phương – bài Blues ở biển )


Tôi đã qua lại trên chiếc cầu ấy
tôi đã ngồi xuống bên tấm bảng đồng
ghi lại mấy câu thơ của Apollinaire
Paris mùa thu làm sao không thơ mộng

và bao giờ tôi trở lại. bao giờ tôi lại đi
qua chiếc cầu. bao giờ tôi sẽ  vẽ tiếp
những phố xám Paris. chim bồ câu ...
bao giờ tôi lại cùng Siphani và Gérard
đi suốt Viện Bảo Tàng Centre Pompidou 

nếu có thêm Chân Phương thì nhất
vì cả đại gia đình chàng ở Paris lâu năm
chàng biết nhiều ngõ ngách như ở Boston
ở đó còn có Lê Tài Điển người bạn quý
người bạn sáng ra đã uống rượu thay cà phê

vẫn chiều nhìn ra cánh rừng đầy màu vàng
mấy cây anh đào bắt đầu nở. màu son tươi
nghe Le Pont Mirabeau. Pham Cao Hoàng
mới post tặng các bạn. làm nhớ Paris quá đỗi …

Virginia, April 9, 2015
Đinh Cường


Đinh Cường dưới chân cầu Mirabeau
Paris 2010


Paris xám
oil on canvas 24 x 30 in
dinhcuong