Thursday, April 2, 2015

1610. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng sớm Sơn Núi gọi từ Đại Lào
ĐINH CƯỜNG
Sáng sớm Sơn Núi gọi từ Đại LàoNăm giờ sáng Sơn Núi gọi
Đại Lào năm giờ chiều
vẫn giọng mạnh quen thuộc
nói cám ơn quà Xuân

hai bạn Trương Hồng Sơn
Đinh Cường gởi. nhờ
Nguyễn Minh Nữu cầm về
Tết  Sơn Núi và Phượng vui

Sơn Núi còn lịch sự cám ơn
quên cà lăm đôi câu chửi thề
và luôn hỏi bao giờ về
tôi nói còn đang chữa bệnh...

đêm qua tôi ngủ với hòn cuội
Shiva Lingam. từ con sông
thiêng Narmada. Ấn Độ
của Lưu Trọng Cao Nguyên

gởi tặng. hy vọng đem may mắn
cám ơn tấm lòng người bạn trẻ
tôi rất mê hòn cuội có vân đỏ sậm
đêm qua tôi ngủ giấc yên lành

và sáng sớm ra Sơn Núi gọi
tôi thấy cả bầu trời mây B'lao…

Viginia, April 2, 2015
Đinh Cường


-Cuội Shiva Lingam


- Phượng và Nguyễn Đức Sơn
Đại Lào 2014