Thursday, April 2, 2015

1609. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Cho biết nồng nàn
HOÀNG XUÂN SƠN
cho biết nồng nàn (*)
                         

man mác tôi                 
lửa định hình


bụi vàng.  lửa phóng qua truông
hồn tôi nhập định
giữa tuồng vô minh
em ơi thắp những chặng tình
những khi se sắt
những mình với ta
bụi vàng.  trên những cánh hoa
chắp tay niệm trú an hòa vãn sinh
đứng bên nhau giữa trần tình
và rồi theo lặng
về minh mông đời
bụi vàng.  trên mỗi phút vui
lửa.  hương.  và những phiến ngời lưu ly


hoàng xuân sơn
10 mars 2015
(*) Trịnh Công Sơn: . . . những con mắt trần gian

                               nuôi ta biết nồng nàn . . .