Wednesday, April 1, 2015

1608. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng 1 tháng 4 ra Starbucks ngồi cà phê một mình nhớ bạn
ĐINH CƯỜNG
Sáng 1 tháng 4 ra Starbucks
ngồi cà phê một mình nhớ bạnChợt tôi thấy thiên thu là
Một đường không bến bờ
( Trịnh Công Sơn )

Gởi chị Nguyệt Mai và Dũng
đã nhờ thắp cây nhang cho Sơn


Ngày này con cá tháng tư
mà sao lội miết không về hỡi Sơn

sáng ra Starbucks một mình
nắng lên gió lạnh.chim chuyền kêu vang

con chim nào đã xa đàn
là ta ngày tháng quan san chốn này

mười bốn năm thời gian bay
lời ca bất tử vẫn say lòng người ...

Virginia, April 1, 2015
Đinh Cường


- Để nhớ Trịnh Công Sơn
Starbucks , April 1- 2015