Wednesday, March 11, 2015

1574. Thơ LỮ QUỲNH Tay cầm nỗi đau
Lữ Quỳnh
Tay cầm nỗi đaubởi bây giờ tôi sống như hồn ma
cứ thấy bóng mình chập chờn trên vách
(Trần Hoài Thư)


bạn tôi tóc trắng ngồi khâu
từng trang di sản dãi dầu tuyết sương
hai mươi năm. một lên đường
súng gươm trả nợ máu xương lẫy lừng
thế rồi địa ngục cõi trần
khổ sai tay cuốc tay cầm nỗi đau
tang thương một cuộc bể dâu
bạn tôi tóc trắng ngồi khâu miệt mài
khâu đây. khâu đất khâu trời
khâu giang sơn. với khâu đời dở dang


Lữ Quỳnh

March 10, 2015