Tuesday, March 10, 2015

1573. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều mưa


ĐINH CƯỜNG
C h i ề u  m ư a
 
- Thái Bá Vân 
Trịnh Công Sơn vẽGởi Lữ Quỳnh
để cùng nhớ Thái Bá Vân


Chiều mưa ra quán ngồi
đèn vàng từng đốm rọi
tuyết đang tan ngoài kia
xuôi dòng như suối chảy

phone thăm người bạn cũ
những năm tháng mù sương
nhớ sao con đường ruộng
nhớ sao những chặng đường

Huế. Sài Gòn. và bè bạn
từ những ngày sau bảy lăm
bạn hỏi thăm Thái Bá Vân [1]
Vân mất ngày 10 - 4 -1999

như vậy cùng tháng với Sơn
như vậy lại có phải là giấc mơ
khi bạn hỏi là sắp ngày giỗ Vân
Vân 16 năm, Sơn năm thứ 14

ôi một chiều mưa mù mịt
nhớ những người bạn ra đi
những người bạn rất hiền
những người bạn rất giỏi ...


Virginia, March 10, 2015
Đinh Cường

[1] Thái Bá Vân sinh năm 1934 tại Nghệ An
mất 10 - 4 - 1999 tại Hà nội

Tác phẩm đã xuất bản :
- Tiếp xúc với nghệ thuật
Viện Mỹ Thuật Việt Nam 1997

- Đinh Cường - Thái Bá Vân 
bên cầu Long Biên - Hà Nội 1985