Wednesday, March 4, 2015

1561. Thơ TRẦN THỊ TƯỜNG VY Lưu Một Chiếc Hài / Giờ Vàng


Trần Thị Tường Vy


Lưu Một Chiếc Hài


Sau gương hai mắt sáng ngời
tóc tơ loáng thoáng núi đồi xanh xao

nét mày ru – ủ trăng sao
lam sương Đà Lạt đêm nào người say

nữ tu lưu một chiếc hài
hương trinh rừng cấm trùng vây rối bờiGiờ Vàng


Mênh mông sông nước đôi bờ
dựa tường trong trẻo tôi chờ đợi tôi

gần quyến luyến – xa bồi hồi
giờ vàng hoàng hậu lên ngôi cơ đồ

như vầy cũng một bóng mơ
và rồi cũng thế vài tờ lá khô

ở trong nét bút mơ hồ
dáng cây dáng đá còn ngờ dáng ai

trăm năm hạnh phúc làm người
nghìn năm rực lửa không lời nhớ nhau

đợi tôi hay đợi nỗi sầu
ngần này Em khoác cẩm bào đợi Anh


Trần Thị Tường Vy 
22/02/2015


Still life with teapot and fruit - Henri Rousseau