Friday, February 20, 2015

1523. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài Mùng Hai


ĐINH CƯỜNG 
Bài mùng hai


Gởi Thành Tôn,


Lạnh gì cho hết tháng hai
mà sân tuyết trắng trải dài tới kia

rừng im đứng ngóng trời về
ôi mây xám phủ. gió chia mấy bờ

người nằm với những cơn mơ
mùng hai Tết. mai tuyết mù mịt bay

chịu thôi. tuyết phủ mùa này
mai kia chim hót quen. ngày vào Xuân .


Virginia, February  20, 2015
Đinh Cường


- Hội An Xám 
sơn dầu trên canvas 
dinhcuong