Friday, February 20, 2015

1522. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Lời chúc đầu năm

Hoa mai - Nguồn: internet
Thương  bạn hữu mà tay không thể bắt
Mà tình không thể nói hết  trang thư
Cám ơn đời,
 còn lại dăm vần thơ
R
i  những trang  lòng  qua những phường  xóm ảo
Thơ tôi đấy, lòng tôi đây, chút quà lấy thảo
Nhận dùm tôi cho tôi được vui mà
Bởi bây giờ, tôi sống như  hồn ma
Cứ thấy bóng mình chập chờn trên vách
Đừng tội nghiệp tôi, tôi đang hạnh phúc
Đang lúc này, được gõ một bài thơ
Hãy mừng dùm tôi,  tôi vẫn vào ra
Có lúc đúng nhìn trời, nhìn gì chẳng biết
Không phải đâu, có một vầng mây cuối trời ẩn hiện
Như tóc  tôi, trắng toát cả một rừng
Có lúc buồn, nước mắt lạnh như băng
Không phải đâu: giọt thơ thành lệ mặn
Tôi đang gõ đây, lòng tôi cảm động
Chỉ trái tim này, là  giữ chặt tình thân
Xin gởi về như lời chúc đầu năm...


Trần Hoài Thư

Mồng hai Tết Âm Lịch Ất Mùi 2015