Saturday, February 21, 2015

1524. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN vẫn trang sách. đầu nămmừng trần hoài thư còn gõ thơ
có chị yến bên cạnh
từng giờ.
từng phút giây
mừng bạn hạnh phúc sum vầy
sá gì một chút hao gầy thể thân
bạn ta.  tóc cũng trắng ngần
dần xanh với mỗi mùa xuân đương về
ngựa qua rồi.  sung mãn.  dê
[tuổi bọn mình lận đận bộn bề]
vòng quanh bạn hữu
đùm đề cố hương


hoàng xuân sơn

mồng hai tết Ất Mùi