Thursday, February 12, 2015

1491. Thơ LỮ QUỲNH Một ngày, qua một ngày
Lữ Quỳnh
MỘT NGÀY, QUA MỘT NGÀYtặng Duyên, Nguyệt Mai


nắng trên ngọn cây redwood
ngày bắt đầu. ngày bắt đầu
bầu trời xanh sau màu lục diệp
sự im lặng trong ngực sâu
cùng  giấc mơ. xanh rờn gió
đánh thức bởi bình minh

đóa magnolia vừa nở
cám ơn một ngày mới bắt đầu
cánh hoa âm thầm  mà rực rỡ
như tình của những người chưa gặp nhau
mà vô cùng thân thiết

xin ngày đừng qua mau
khi lời chưa tỏ hết
lẽ nào chỉ cám ơn và cám ơn
lời cám ơn đâu níu được thời gian
đâu giữ được chân ngày không tắt nắng.


Lữ Quỳnh
San Jose, February 12, 2015