Thursday, February 12, 2015

1490. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi mở cửa thấy quà bạn gởi


Ảnh PCH – February 12, 2015


Cám ơn mứt gừng chị Cúc Hoa làm


Cám ơn quà Tết bạn cho
để ngay trước cửa. khi vừa mở ra

trưa nay tuyết nhẹ như là
lúc mùa hoa bông gòn Đà Lạt bay

khui quà. ôi mứt gừng cay
khui quà. đẹp quá. từ tay chị làm

phải là từ thuở gia truyền
mới ra như vậy lát nguyên vẹn tình

nói gì cho hết. làm thinh
nằm trong chiều quạnh thấy mình ấm thêm .


Virginia, February 12, 2015
Đinh Cường


- Đánh thức đồi hoa 
sơn dầu trên giấy - dinhcuong 
( coll. Huỳnh Hữu Uỷ - California )