Monday, February 9, 2015

1482. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài cho Lê Nghiêm Kính

ĐINH CƯỜNG 
Bài cho Lê Nghiêm Kính


Thương bạn, chiều hôm, sầu gối tay.
( Huy Cận )


Người nằm bệnh thương người bạn nằm bệnh
Huy Phương ơi nay tôi mới hay tin qua một
e-mail ai đó gởi. bạn nằm đó đã lâu ngày …[1]
tôi trên này cũng vào ra bệnh viện thường xuyên
ngẫm lại tuổi của chúng ta đã đến lúc tuổi bệnh

như bạn  với chương trình huynh đệ chi binh
chữ viết còn quá đẹp ký tặng từng cuốn sách gởi
chương trình trên SBTN đuợc nhiều người xem
sách bạn ra nhiều người tìm đọc. bạn đi đây
đi đó ra mắt sách. một nhà văn trông rất hiền từ

Nguyễn Xuân Thiệp và tôi về Santa Ana, Calif.
khi nào bạn cũng lo. nhớ mãi buổi chiều ba người
bạn ra ven hồ rộng. vùng Irvine nơi bạn ở. bên
kia là xóm nhà. êm đềm sao nhắc bao chuyện cũ
những ngày xưa còn ở Huế. những năm tháng
bạn dạy  Trung Học Nguyễn Hoàng – Quảng Trị

sau này nhập ngũ bạn về Cục Tâm Lý Chiến
làm cho tờ Chiến Sĩ Cộng Hoà. bạn yêu lính
thiết tha. mong thời gian sẽ chóng bình phục
bạn sẽ trở lại với chương trình huynh đệ chi binh
thương nhớ người bạn hiền có mái tóc bạc trắng
chiều tôi nằm trong im vắng cứ thì thầm OM MANI …


Virginia, February 9, 2015
Đinh Cường

[1] Huy Phương tên thật Lê Nghiêm Kính
sinh năm 1937 tại Huế, nguyên giáo chức
tốt nghiệp khóa 16 Trừ Bị Thủ Đức

Tác phẩm đã xuất bản:

- Mắt đêm dài ( thơ, 1958 )
- Mây trắng đồn xa ( truyện ngắn )
- Nước Mỹ lạnh lùng ( tạp ghi )
và một số tác phẩm tạp ghi khác ... 

- Huy Phương 
( ảnh DC - Irvine- Calif, 2013 )