Tuesday, January 13, 2015

1406. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều quạnh, nhớ bạn


ĐINH CƯỜNG
Chiều quạnh, nhớ bạn 


Ở đây, ta có dăm người bạn, 
Phúc tự tâm, không lý đến đời.
( Tô Thuỳ Yên )


Người nằm quạnh quẽ trong chiều rụng
ánh nắng vàng qua muôn nhánh trơ
trời lạnh chim bay về đâu trốn rét
tôi trốn tôi nằm góc nhiều năm quen

có khi nghĩ điều này điều nọ
cũng có khi nằm hít thở suông
cũng có lúc nhớ bè nhớ bạn
bè bạn bỏ ta đi cũng đã nhiều …

cuối tháng chạp này giỗ Bửu Chỉ
cuối tháng hai tây là sinh nhật Sơn
Nguyễn Xuân Hoàng như còn đâu đây
nhiều khi tôi muốn gọi Hoàng ơi …

loanh quanh rồi cũng chỉ tình nghĩa ấy
nên hiểu vì sao Lữ Quỳnh hay ghi giấc mơ
và người ngồi dậy gõ trong quạnh quẽ
chiều chưa qua mà đêm tối đen …

 
Virginia, January 13, 3015
Đinh Cường 
 - Người nằm 
mực đen trên giấy plast. 
dinhcuong