Wednesday, January 14, 2015

1407. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Người thi sĩ ấy không còn làm thơHoa dã quỳ Đà Lạt  (Nguồn: xanhmagazine.com)


mười năm và mười mùa đông [*]
trong hơi thở có hương nồng em trao
có tình em rất ngọt ngào
trong  veo như giọt sương đèo Prenn
nồng nàn như đêm Lâm Viên
như  Đà Lạt với lời nguyền năm xưa
tôi và em vẫn đi về
trên con đường có nhiều hoa dã quỳ
có hò hẹn thuở tình si
có gian nan có nhiều khi rất buồn

mười năm và mười mùa đông
người thi sĩ ấy không còn làm thơ
còn chăng là tiếng ngựa thồ
thở khi lên dốc bụi mờ mịt bay
còn chăng là hai bàn tay
đã chai sạm với tháng ngày gian nan
còn chăng là mây lang thang
trên đồi gió hú bạt ngàn rừng thông
còn chăng là đêm mênh mông
người ngồi nhớ một dòng sông cạn rồi


Phạm Cao Hoàng 
1985
[*] 1975-1985Đàlạt nostalgia
sơn dầu trên giấy plast 18 x 20 in
dinhcuong