Monday, January 12, 2015

1404. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều mưa xám

ĐINH CƯỜNG
Chiều mưa xám


- Mưa xám 
vẽ trên bao gói bánh Starbucks 
dinhcuong   Jan,  12 - 2015


gởi Nguyễn Xuân Thiệp,


Một ngày mưa xám mù
nhớ một điệu blues quen
tiếng kèn đồng nhức buốt
Thiệp ơi và Thiệp ơi …

tiếng gọi nhau xa xăm
như đâu từ Vương Phủ
mưa kín mù sông Hương
Cồn Hến mờ không thấy

một ngày mưa rất Huế
lâm râm và lâm râm
qua ngồi Starbucks thôi
ngọn đèn vàng đủ sáng

ngoài kia mưa mù tăm
nhớ bạn qua điệu nhạc
blues B. B. King hát
tiếng hát nghe rất xưa

cũng đủ vừa thương nhớ …


Virginia, January 12, 2015
Đinh Cường