Saturday, January 10, 2015

1393. Thơ LỮ QUỲNH Chép một tờ kinh


Lữ Quỳnh
Chép một tờ kinh


Đinh Cường (Ảnh PCH – 2014)tặng anh Đinh Cường


mở trang kinh. chỉ thấy mây
thiền tâm thanh tịnh niệm ngay di đà
tranh hoàng hôn. cảnh tuyết sa
giọt vàng giọt đỏ. nhạt nhòa giọt tôi
mở tờ kinh. chẳng có lời
quang minh thanh tịnh chiếu soi cõi người
giấc yên. trời lặng. xanh trôi
chép mừng tranh mới. sáng ngời chân như


Lữ Quỳnh
January 9, 2015