Saturday, January 10, 2015

1394. Thơ ĐINH CƯỜNG Người ngồi niệm

ĐINH CƯỜNG
Người ngồi niệm


Gởi Lữ Quỳnh,

Cuối tuần hai cháu về thăm
vui sao được vẽ cùng chung quanh bàn
cái bàn gỗ mấy mươi năm
anh Võ Đình đóng tặng từ ngày mới qua

hai cháu vẽ nhanh quá mà
màu không pha trộn thành ra sáng ngời
màu đỏ tươi màu mặt trời
hỏi sao không vẽ tiếp. nói giấy trắng là tuyết thôi

chợt ngộ ra trẻ tinh khôi
thấy tuyết như tờ giấy trắng là không sắc rồi
Sắc tức thị không. Không tức thị sắc?
và tôi chỉ viền theo dáng ngồi niệm Phật
lời kinh Bát Nhã.chữ Không tuyệt mù …

Virginia, January 10, 2015
Đinh Cường

MẶT TRỜI TRÊN GIẤY TRẮNG
Như Tranh

SA TI
dinhcuong