Friday, January 9, 2015

1392. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhớ tháng giêng anh Mai Thảo mất

ĐINH CƯỜNG
Nhớ tháng giêng anh Mai Thảo mất


Chân dung Mai Thảo
dinhcuong


Cõi không là thơ. Không còn gì nữa hết là thơ ...
( Mai Thảo )

Tháng giêng anh Mai Thảo mất
mới đó mà mười bảy năm
nhớ Tháng Giêng Cỏ Non
nhớ Đêm Giã Từ Hà Nội
Phượng nhìn xuống vực thẳm
Hà Nội ở dưới ấy
hai tập truyên tôi đọc tôi mê
thời 1955 thời 1956

thời anh làm Sáng Tạo
tôi cũng có gặp nhiều lần
ở con đường Ký Con
một thời các anh chiều nào
cũng đi uống rượu đến khuya
có thời ở Đêm Màu Hồng
Thái Thanh hát. Phạm Đình Chương say
tôi còn nhớ bóng dáng anh cao lênh khênh

kỷ niệm tôi còn giữ cho đến nay
là bài thơ anh viết tay ghi tặng
hôm ở phòng tranh anh Duy Thanh
bây giờ anh Duy Thanh còn ở
San Francisco mà anh đã ra đi

anh Ngọc Dũng, Thái Tuấn  đã ra đi
anh Thanh Tâm Tuyền, Vũ Khắc Khoan
ra đi, những người bạn anh mà tôi rất quý.

cho tôi ngồi im nhớ anh. nhớ các anh chiều nay …


Virginia, January 9, 2015
Đinh Cường

Mai Thảo tên thật Nguyễn Đăng Quý, sinh ngày 8.6.1927 tại Nam Định, nguyên quán làng Thổ Khối, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, cùng quê và có họ với họa sĩ Lê Thị Lựu, mất tại  Santa Ana, California ngày 10.1.1998