Friday, January 9, 2015

1391. Thơ ĐINH CƯỜNG Hoa ổi

ĐINH CƯỜNG
H o a   ổ iCâu thơ níu lửa sinh linh
Chôn hết sắc màu
Chôn hết âm vang chiều lá mục
( Nguyễn Lương Vỵ )


Hoa ổi vườn ai như cánh bướm [1]
trên nền đen Năm Chữ Ngàn Câu
tập thơ thứ chín sang trọng quá
cám ơn Nguyễn Lương Vỵ nhờ
Phạm Cao Hoàng chuyển giúp cho

lật qua thấy thi sỹ đứng bên mẹ
tôi có cảm tình ngay với Quán Rường
nơi ấy có người em năm kia mới mất
Lập xuân trên đồi nương
Con bò già cúi mặt

thy sỹ còn quê để tìm về bên mẹ
còn nhà từ đường là quý lắm thay
Tam Kỳ nơi rất gần Đà Nẵng
nhớ xưa tôi có ghé một đôi lần

nhận tập thơ mới thấy bạn nhảy vọt
từ những huyết âm tinh âm huyền âm
rồi sẽ có thêm tổng tập 45 năm
và thơ dịch Ức Trai, Trần Nhân Tông …

cám ơn người âm thầm làm việc
cám ơn người Ghiền mần- thinh- mần - thơ !


Virginia, January 9, 2015
Đinh Cường

[1] Hình bìa là Hoa ổi của MPK – Đà Lạt