Friday, January 9, 2015

1390. Thơ NGUYỄN XUÂN THIỆP Hoa bluebonnet và nắng thơ tôiNguyễn Xuân Thiệp
Hoa bluebonnet và nắng thơ tôi

Bài Mai Thảo


Tượng Mai Thảo
do Ưu Đàm tạc
hồng nhạn. như trăng. bay đi khuất
đỉnh ngọn nam hoa. gió tuyết mù
những trang báo văn. nhòa nét mực
phố xanh. quán ngủ. tiếng cười hư
căn gác lãng quên. đèn tà nguyệt
có thấy trong khuya. Áo quỷ lòa*
tưởng như một đóa tường vi. rớt
trong chung trà. động thoáng hương dư
tịnh khẩu. bình câm. pho tượng đất
ca sỹ.sao người dứt tiếng ca
bãi cát sông hằng. cơn sóng tuyệt
hoàng hôn. hoàng hôn. áo nghĩa thư
hốt nhiên. đốm lửa từ sinh diệt
cháy. tàn đông. mùa tuyết sắp qua
thì cho cụm hoa bluebonnet
nở lại trong màu nắng của thơ
sao không. cũng là trang tuyệt bút
một nghìn trang. có lẻ một tờ*

tháng giêng 1998

Nguyễn Xuân Thiệp

*thơ Mai ThảoHoa bluebonnet