Thursday, January 8, 2015

1387. Thơ ĐINH CƯỜNG Sách lạnh trong tuyết trắng

ĐINH CƯỜNG
Sách lạnh trong tuyết trắng
Thùng thư trong tuyết trắng
bì carton đựng sách lạnh ngắt
đem vào mở ra. ồ sách Tuệ Sỹ
cũng lạnh ngắt. nhưng ấm lòng

nhớ ảnh bìa vẽ thầy hồi còn trẻ
thời ở chùa Hải Đức- Nha Trang
thời trên đồi lên có cây khế tím
mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
cây khế đồi cao trổ hết bông [1]

thời Phạm Công Thiện và tôi
hay lên đó thăm Thầy Trí Thủ
sau này Thiện ở luôn và mặc áo lam
dù gia đình là công giáo gốc

nhận được Tuệ Sỹ văn tuyển [2]
do Thầy Hạnh Viên sưu tầm
cám ơn Thầy lắm. ôm sách nằm mơ
lật thử một trang đọc. gặp câu 
'' Thấy Phật bằng sự không thấy '' [3]
thật là thú vị như lời Duy-ma-cật nói …


Virginia, January 8, 2015
Đinh Cường

[1] thơ Phạm Công Thiện
trong Ngày Sanh Của Rắn

[2] Tuệ Sỹ văn tuyển
Tập 1 : Tư Tưởng Phật Học
sưu tập : Hạnh Viên
Hương Tích Phật Việt xb tại Hoa Kỳ 2014

[3] trang 146 - Tuệ Sỹ - văn tuyển 1