Friday, January 9, 2015

1388. Thơ LỮ QUỲNH Rồi tuổi cũng hoàng hôn


Lữ Quỳnh
rồi tuổi cũng hoàng hônmười năm tuổi. biết buồn vui
tay trong tay mẹ mây trôi giữa đời
mười lăm tuổi. biết ngậm ngùi
không còn tay mẹ để cười vẩn vơ
hai mươi tuổi. biết đợi chờ
đêm chong đèn viết những tờ thư xanh
rồi năm tháng cũng qua nhanh
tóc xưa chừ đã mong manh sợi. nhiều
hoàng hôn tuổi. hiểu thương yêu
là khi tim mở sớm chiều tâm kinh  


Lữ Quỳnh
January 8, 2015