Wednesday, January 7, 2015

1384. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi đọc Ma núi Tutr'a của Nguyễn Đạt

ĐINH CƯỜNG
Khi đọc Ma núi Tutr'a
của Nguyễn Đạt


Ma núi Tutr'a như một bức tranh
Hoàng hôn chập chọang
Đom đóm chập chờn [1]
tôi nhớ rồi đom đóm bay miền núi

như chiều mùa hè nóng bức
đi bộ từ Kado ra Lạc Lâm
trời đã tối và từng đàn đom đóm bay
dẫn tôi về căn nhà gỗ

cởi đôi bốt dính đầy đất đỏ
bật ngọn đèn vàng. trời tối đen ngoài kia
nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường ván thông
chiếc giường và chiếc ghế nhớ Van Gogh

chiếc giường gỗ nhớ Joseph Huỳnh Văn
chiếc giường gỗ đầy giấy vụn nhớ Bùi Giáng
và chiếc giường nhà binh cũ nhớ Đỗ Long Vân
chiều nay tôi vẫn nằm trên chiếc giường ván thông

Virginia, January 7, 2015
Đinh Cường

- Ma núi Tutr'a – truyện Nguyễn Đạt trên tienve.org