Wednesday, January 7, 2015

1383. LỮ QUỲNH Tình như biển sóng
Lữ Quỳnh
Tình như biển sóngngàn đời sóng vỗ ghềnh hoang
con chim yêu ngủ trăm năm cánh người
mùa đông kéo nắng về trời
biển ôm cát lạnh nổi lời nhớ nhung
tay anh sẵn giấc vô cùng
mời em ngã mộng xuống vùng cỏ thơm
chân chim thành mỗi dấu hôn
lên thân anh biển mênh mông cát vàng


Lữ Quỳnh
Quy Nhơn, 1967