Tuesday, January 6, 2015

1382. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi xem ảnh quầy sửa khóa

ĐINH CƯỜNG
Khi xem ảnh quầy sửa khóa


- Quầy sửa khóa ở miệt Long Thành 
photo by Duyên
Duyên về quê Tùng chụp ảnh này
nói để nhớ anh Mang Viên Long
ôi nhà văn lẫy lừng ngồi sửa khóa
biết đâu anh bạn này cũng sĩ quan

về phía Long Thành sao bụi đỏ
bám trên tàng lá chắc xe qua
đường vào đâu như vùng kinh tế mới
làm bộ ghé qua sửa khóa đi Duyên

chắc người bạn kia sẽ cho là lạ lắm
và niềm vui không nói mấy cho vừa …


Virginia , January 6, 2015
Đinh Cường