Tuesday, January 6, 2015

1381. Thơ ĐINH CƯỜNG Nửa ngày tuyết


Ảnh PCH – Scibilia, January 6, 2015Nửa ngày tuyết đủ trắng trời em ạ
đón mơ màng về thổi gió lưa thưa …
anh Bùì Giáng ơi nhớ anh mấy cho vừa
khi nhìn tuyết rơi sáng. rồi trưa dứt

đủ để rừng cây một màu ánh bạc
rụng từng chùm theo gió thổi qua
đủ để đoạn ghi có chút phai nhòa
màu trắng ấy rồi cũng tan thành nước

có lần tôi vẽ tranh xong để ra sân trước
màu mực tàu đen với tuyết hòa tan
thì ra đen với trắng nhiều khi là đẹp
cầm tấm tranh lên mà thấy hoang mang

như Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
Mừng yên vui không kiếm cũng không tìm
nửa ngày tuyết nằm nhớ anh  rất lạ
đôi mắt kia sáng quắc có về chơi …

Virginia , January  6, 2015
Đinh Cường
- chữ nghiêng là thơ Bùi Giáng