Sunday, January 4, 2015

1376. Thơ LỮ QUỲNH Nỗi đau đổ dài


Lữ Quỳnh
nỗi đau đổ dàiđêm đông lạnh xuống đường mây
gập ghềnh nổi bước chân ai hiên ngoài
giấc mơ hiu hắt quan hoài
bóng người khuất mặt đổ dài nỗi đau
hai mươi năm thịt xương đâu
mà nay về giữa đêm thâu nguyên hình
chập chờn vô lượng quang minh
hải đăng đốt sáng trang kinh mở lòng
trầm luân biển dậy. mưa hồng      


Lữ Quỳnh
January 3, 2015