Tuesday, December 9, 2014

1301. Đinh Cường Cám ơn nhận thùng sách

ĐINH CƯỜNG
Cám ơn nhận thùng sách

- Bóng người ngồi, đá rêu 
mực đen trên giấy 
dinhcuongVà ngày mưa ảm đạm
nói gì đi cánh rừng
rừng khô cây đứng im
dạ khúc buồn tháng chạp

người ra ngoài hiên sau
quét dăm ba cành lá
gạch lên màu rêu xanh
lâu không có ánh nắng

vào ngồi trong tịch lặng
đất trời sao buồn thiu
nói gì đi ánh trăng
trời xám mù không thấy

trời xám mù và tôi
một ngày không tiếng nói
nhớ tiếng kèn đồng thổi
đêm nào trong quán xưa

hôm nay một ngày mưa
cám ơn nhận thùng sách [1]

Virginia, December 9, 2014
Đinh Cường

[1] thùng sách Nguyệt Mai
đem từ VN về ...