Wednesday, December 10, 2014

1302. Thơ LỮ QUỲNH Lẻ loi con chữ


LỮ QUỲNH
Lẻ loi con chữ                  
nhớ Bửu Chỉ (*)


mười hai năm bạn ra đi
ngày đêm vẫn một chu kỳ buồn ơi
tay tôi gõ xuống nhịp đời
lẻ loi con chữ trần ai cõi người
từng về trong giấc mơ tôi
bạn lần tay hạt nam mô di đà
sắc màu tranh. chảy bao la
giật mình tỉnh dậy thì ra lệ mình.


Lữ Quỳnh
December 10-2014
(*) Bửu Chỉ mất 14- 12- 2002.Bửu Chỉ   Chu Sơn   Lữ Quỳnh