Tuesday, December 9, 2014

1300. NGUYỄN QUANG CHƠN Thứ hai ngày 8 tháng 12


NGUYỄN QUANG CHƠN
Thứ hai ngày 8 tháng 12

TĨNH VẬT BÔNG HỒNG VÀNG
sơn dầu trên bố 24 x 30 in
dinhcuong


Thứ hai ngày 8
Mưa âm u, buồn rả rích
Nhận email Trần Thị Nguyệt Mai
Nhận email Phạm Thành Châu
Đọc bài Sáng Chủ Nhật ở Sài gòn quán của Đinh Cường
Nghe các anh nhắc đến mình
Đỗ Hồng Ngọc khen bài thơ Nguyễn Quang Chơn dễ thương
Phạm Cao Hoàng khen bài văn Nguyễn Quang Chơn  đưa Phạm Thành Châu lên tận mây xanh
Trời vẫn mưa mà sao lòng ấm
Ấm với những cây đa cây đề văn nghệ ở khắp nơi luôn quí trọng nhau
Quí cái chữ. Quí cái tâm. Quí cái chân tình
Như Nguyệt Mai thật thân quen giữa bao nhiêu người lần đầu mới gặp ở Sài Gòn
Như anh Phạm Cao Hoàng, anh Đỗ Hồng Ngọc chưa một lần gặp đã khen...

Trời Đà Nẵng đang mưa như ảnh hưởng cơn bão lớn biển đông
Tôi thấy mình xuyến xao và cảm động về cái tình người
Vẫn còn. Vẫn còn. Rất đậm. Khắp nơi.
Đâu có hết. Giữa cõi đời mang mang...


Nguyễn Quang Chơn

8.12.14