Monday, December 8, 2014

1299. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhớ đêm chia tay ở khách sạn Bông Hồng

ĐINH CƯỜNG
Nhớ đêm chia tay ở khách sạn Bông Hồng
gởi Nguyễn Dương Quang,


Nhớ đêm đó Nguyễn Dương Quang
ôm đàn và hát. có hai cô bạn từ Dran lên
đêm đó có Nguyễn Quang Chơn và Bửu Ý
đêm chia tay Đà Lạt ở khách sạn Bông Hồng

nhớ Nguyễn Hữu chụp nhiều hình rất đẹp
quanh bộ salon, chiếc bàn trên lầu 
nhớ Nguyễn Quang Chơn cũng hát thêm
mấy bài nhạc Trịnh Công Sơn rất tình rất nhớ

tôi lấy thỏi than phác thảo chân dung mọi người
hai cô bạn từ Dran lên hát xong chừng cảm động
tôi nói tôi yêu Dran vô cùng
mà như vậy đã hơn một năm rồi. từ đêm đó

lần lên tháng mười một hoa quỳ nở đầy
ôi con dốc Prenn. bao nhiêu lần lên xuống
cứ từ Sài Gòn lên đến đèo Prenn là lạnh là vui
vui như Nguyễn Dương Quang ôm đàn và hát …


Virginia, December 8, 2014
Đinh Cường