Sunday, December 14, 2014

1320. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài cho ly cà phê

ĐINH CƯỜNG
Bài cho ly cà phê


- Bửu Chỉ 
dessin Đinh Trường  Chinh
kỷ niệm ngày 14 tháng 12
ngày Bửu Chỉ mất


Bài cho ly cà phê
buổi sáng ấy ở quán
nép sát bờ Sông Hương
Bửu Chỉ uống dở dang
rồi bay đi mất hút
theo cơn gió rất  buốt
ôi tháng cuối năm buồn

bài cho ly cà phê
sáng nay không uống hết
vẫn quán Starbucks quen
nhớ Nguyễn Xuân Hoàng
hẹn. lên đây cùng ngồi
rồi cũng bay mất hút
theo gió mùa San Jose

bài cho ly cà phê
tôi uống không. uống đen
có chút đắng như là
một nỗi nhớ không nguôi
bè bạn ra đi trước
có gì trong tiếng kèn
thổi như là nước mắt

ngày này Bửu Chỉ mất
mười hai. mười hai năm …


Virginia, December 14, 2014
Đinh Cường


- Năm tách cà phê 
dessin Bửu Chỉ 
( coll. DC )