Friday, December 12, 2014

1314. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa lái xe nghe Lê Uyên phone từ Calif.


ĐINH CƯỜNG
Trưa lái xe nghe Lê Uyên phone từ Calif.


- Lê Uyên 
Mực đen trên giấy 
đinhcuong 1987Và em nói rằng em rất nhớ
những bước chân về - đêm cao nguyên
( Phạm Cao Hoàng )


Nhìn ảnh chụp cuối thu trên rừng Scibilia [1]
nhớ màu vàng cam trong tranh Lévitan
mùa thu qua rồi sao những ngày sương mù
làm sao không nhớ những đêm cao nguyên

cũng vừa có người về thăm căn nhà cũ
Lê Uyên vừa phone khi tôi đang lái xe
chỉ nói nửa chừng về lại Đà Lạt cảm động ghê
cứ đi lên đi xuống hoài con dốc Võ Tánh cũ

nơi xưa có quán Lục Huyền Cầm
tôi nói hôm nào gọi lại kể chuyện hát Sài Gòn
đó đêm cao nguyên tôi có hai người bạn
hát những khúc tình ca với tiếng đàn thùng

và bước chân về khuya qua con đường Rose
sương mù sương mù như với tôi là bạn
nên những ngày sương giăng mùa đông nơi đây
tôi cũng muốn nói rằng tôi rất nhớ...

Virginia, December 12, 2014
Đinh Cường

[1] Ảnh và thơ Scibilia, ngày cuối thu của
Phạm Cao Hoàng trên blog PCH


Gác nhỏ năm xưa
(Ảnh: vnexpress.net)

Hơn 20 năm, Lê Uyên mới có dịp trở lại
căn nhà số 18 đường Võ Tánh – Đà Lạt.
(ảnh: vnexpress.net)

Scibilia, ngày cuối thu - Photo by PCH - December 12, 2014