Friday, December 12, 2014

1313. Thơ ĐINH CƯỜNG Đoạn ghi gởi anh Đỗ Xuân Tê


ĐINH CƯỜNG
Đoạn ghi gởi anh Đỗ Xuân Tê


- Chim biển 
mực đen và màu cà phê 
đinhcuongSao có những người chưa quen biết mặt
mà sao viết về nhau những bài đẹp ghê
vừa bấm blog PCH đọc bài Đỗ Xuân Tê
viết về Trần Hoài Thư  thời chiến tranh

mà anh cũng là vị sĩ quan luôn  theo dõi
chuyên đọc. điểm báo. chủ biên chiến sự
có thể anh quen những anh Phan Lạc Phúc
Hà Thượng Nhân một thời tôi  được biết

báo Tiền Tuyến có Thanh Tâm Tuyền viết
đoán chắc anh Đỗ Xuân Tê cũng cỡ tuổi đó
nay anh còn viết bài cho anh em văn nghệ
gởi lời cám ơn anh đã viết bài về tôi rất hay

và chiều nay đọc anh viết về Trần Hoài Thư
làm tôi cảm dộng. cứ tự hỏi trong lòng mình
thì ra những tranh. truyện. thơ vẫn còn đó
khi một người chưa hề quen tưởng như anh em

Đỗ Xuân Tê nhận xét hay vì viết bởi chân tình 


Virginia, December 12, 2014
Đinh Cường