Friday, December 12, 2014

1310. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Hòa âm tuyết Tưởng nhớ con gái NGUYỄN NGUYỆT CẦM ,
sinh 26.10.1977 tại Sài Gòn, mất 7.10.1986 tại San Diego, California – USA.


I.

Nhớ
Buốt trong xương. Hồn muôn năm
Cầm tay nhau. Trời một phương không nói
Con nheo mắt cười như lá reo
Cười như tuyết bay theo bóng lạ
Không! Bóng ma ta ôm bóng ma con
Tuyết cũng biết thương đau
Rơi mãi
Đừng xô tiếng khóc câm
Đừng xô ta giạt bóng đời
Dẫu lạc loài nơi đất lạ
Con vẫn nheo mắt cười như lá reo
Run trong ta cơn đau uốn ván
Lá reo
Ngàn lá lệ
Lá reo hết đời ta mà chẳng hay
Tuyết rơi tràn âm nhạc
Sao trong ta cháy khát
Huyết kiêu bạc rùng mình
Nguyệt Cầm ơi!


II

Nguyệt Cầm ơi!
Lạnh chìm tan ngàn cõi
Ta gói trong huyết rồi
Con về chưa mà tuyết vẫn rơi
Đời lạc bước nghẹn ngào tóc bạc
Nơi đáy âm bừng tiếng ca
Ta khắc thơ trong tuyết
Chờ nhau
Con về chưa mà tuyết vẫn rơi
A!
Mắt cười như lá reo
Đắm đuối huyết
Lá reo
Ngàn lá lệ
Ta khắc thơ trong huyệt tuyết dài
Gió sẽ vuốt mắt con yêu dấu
Bi thương hương tuyết hoa
Nở búng huyết sáng lòa
A!
Búp lửa thơ bay trong huyệt tuyết


III

Thôi
Không chép hết mắt cười trên tuyết
Con về chưa mà tuyết vẫn rơi
Ta vẫn đứng ôm vai tiền kiếp
Lạc bước đời
Lỡ một
Lầm hai
Con về chưa mà tuyết vẫn rơi
Ta vẫn đứng dưới trời âm nhạc
Xoa bàn tay mà ngỡ như ai
Ngỡ như ai phai hết môi xưa
Ngỡ như ai…
Như tuyết
Huyệt dài
Ta chết đứng dưới trời âm nhạc
Con về chưa
Xưa Cũ?!
Tân Thanh?!
Tuyết vẫn rơi
Trắng muốt bài hành


IV

Thôi
Không nở hỏi vết thương bầm huyết
Tuyết hòa âm
Rất mỏng
Rất xa
Không nở hỏi một trời thơ dại
Trong huyệt dài
Níu dấu chân ai
Không nở hỏi…
Con về chưa mà tuyết vẫn rơi
Tuyết vẫn nở
Bông tràn đáy huyệt
Ta vẫn thở
Bông tràn đáy nguyệt
Con về chưa mà tuyết vẫn rơi
Ngàn bông lau
Huyệt tuyết
Hú dài
Trong hồi chuông
Đẹp quá bi ai


V

Âm tuyết
Chờ con về trong âm huyệt tuyết
Lời thâm giao
Nhai tiếng rú trong xương
Hòa âm gieo
Rất mỏng
Rất xa
Chờ con về trong âm huyệt tuyết
Nhai tiếng chuông rền trong xương ta
Cho tuyết nở
Bông tràn đáy huyệt
Cho ta thở
Bông tràn đáy nguyệt
Âm tuyết
Lạnh trầm ngân
Hai tiếng Quê Nhà
Chờ con về trong âm huyệt tuyết
Lạnh trầm ngân
Búng huyết
Thơ Ca…

Nguyễn Lương Vỵ
2002-2004