Saturday, December 6, 2014

1294. Thơ ĐINH CƯỜNG Giếng nước xưa

ĐINH CƯỜNG
GIẾNG NƯỚC XƯA


- Bửu Ý bên giếng nước xưa ở Phương Bối 
B'lao 2011


để nhớ Thầy Thanh Tuệ,


Giếng nước trên Phương Bối Am
ngày nọ nay đã hoang tàn
căn nhà gỗ kế bên là Phượng ở
người bạn về thăm mà ngẩn ngơ

Phương Bối Am một thời thơ mộng
rừng thông xanh và suối trên ngàn
có lần tôi đi với Thầy Thanh Tuệ
Thầy chỉ lại từng con đường quen

những năm sau này Sơn Núi ở
trồng lại rừng thông nay mướt xanh
trưa đứng giữa rừng vui gặp lại
cười như chưa từng có. ba anh

chiều nay tối nhanh buồn lục lại
thấy mấy tấm hình. nhớ bạn nơi xa
người ở trên B'lao người ở Huế
nơi này ngồi im sững một mình ta


Virginia, December 6, 2014
Đinh Cường

- Bửu Ý - Nguyễn Đức Sơn - Đinh Cường 
Phương Bối - B'lao 2011