Sunday, December 7, 2014

1295. MANG VIÊN LONG Hồi ký NHƯ ÁNG MÂY TRÔI (7)

7.
TRỞ VỀ QUÊ NHÀTôi đến thị xã Tuy Hòa lần đầu tiên vào một buổi chiều tháng 6 năm 1966 theo giấy bổ nhiệm của Bộ Giáo Dục sau khi ra trường Sư Phạm. Trước ngày chọn nhiệm sở theo thứ tự ưu tiên điểm số tốt nghiêp - Phú Yên được xem là một nhiệm sở tốt - rất nhiều sinh viên  muốn đến và tôi đã được nghe nói về thị xã Tuy Hòa như một miền đất yên lành, đẹp, phong phú! (đã “phú” rồi mà còn “yên” nữa).Tỉnh Phú Yên chỉ được phân bổ 8 người - tôi là người thứ 2 được ký tên vào giấy nhận nhiệm sở đã được in sẵn. Cuộc đời tôi đã bắt đầu thay đổi - bắt đầu gắn liền với Tuy Hòa từ đây…