Saturday, December 6, 2014

1293. Thơ LỮ QUỲNH Bờ kiaLỮ QUỲNH
B Ờ   K I A
có khi lòng bỗng hoang mang
nhìn mây. mây xám. mưa giăng mịt mù
tưởng lòng trải với thiên thu
ngờ đâu lòng cũng thiên thu quan hoài
mưa rơi hiên vắng giọt dài
lắng nghe tiếng một. tiếng vài. chân như
bên kia bờ giác. thực hư
trăm năm đợi bóng trăng từ ngàn năm
và tôi nay cũng trăng rằm.

LỮ QUỲNH
December 6- 2014
(Rằm tháng mười)