Friday, December 5, 2014

1286. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Thạch miên / Có biết


thạch miên


nhớ ngô vương toại

đá
không phải ngọc
lóng lánh lóng lánh
hồi phục
mênh mang
cọ cứa     ôi
không phải lên men
nước
ngờingời hồn vệt cắt
nám hồng
xù xì       nham
mộc
dung hương cuộc mời
không mài giũa
đau đáu hân hoan lệ tủi mừng
mõi mê cùng cực
 đá đá
ôi            đá
và ngọc
chẳng một thời lưu dấu biện vân


có biết

lúc
ngày chưa lũi
vô tranh
nhìn ta lóng ngóng
đụng thành sắc              rêu
màu sương
với ảm đạm
chiều
thành ra ai oán
chim kêu
một mình
tĩnh vật rồi
tranh
và           nghinh
tẻ ra khung họa
biến hình
vô tri


hoàng xuân sơn
bốn tháng chạp mười bốn