Friday, December 5, 2014

1287. Thơ ĐINH CƯỜNG Ngồi chờ khám bệnh đọc thơ Joseph Huỳnh Văn

ĐINH CƯỜNG
Ngồi chờ khám bệnh
đọc thơ Joseph Huỳnh Văn- Joseph Huỳnh Văn 
theo trí nhớ dinhcuongNhớ năm nào
tôi đến thăm anh
ở xóm Hoà Hưng
anh làm thợ mộc
anh cưa bào
đóng bộ ván nằm
có hộc
rất giỏi
sao kỳ lạ vậy
thì ra thi sĩ
gặp lúc gian truân
vẫn có thể
cưa bào để sống
vì anh cho đó
là nghệ thuật
nhìn những mạt cưa
mạt bào
còn thơm mùi gỗ
như những câu thơ
anh tươi ngất xanh
Ôi khúc cầm xanh
sầu quý - phái
có lần tôi qua sông Seine
nhớ anh
về vẽ khúc cầm xanh
như chiều nay
trời mù sưong ẩm đục
đem theo tập thơ
anh đọc
khi ngồi chờ khám bệnh
mà nhớ một kiếp người ...

Virginia, December 4, 2014
Đinh Cường


- Khúc cầm xanh 
sơn dầu trên giấy plast. 
đinhcuong