Tuesday, December 2, 2014

1284. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều nghe tiếng đại hồ cầm

ĐINH CƯỜNG
Chiều nghe tiếng đại hồ cầmLâu nghe lại tiếng đại hồ cầm
chiều buông
xám ngát ngoài kia
đèn giăng mùa lễ
tiếng đàn rất trầm
từng tiếng một
như rơi từng tiếng nói thầm
rằng lòng nghe buốt giá

như cánh rừng khô cành
đâu che gió
để gió tha hồ bay qua

cả tiếng còi tàu hụ buổi chiều
cũng nghe rõ hơn
năm giờ đã tối sẫm
và tiếng đại hồ cầm
cùng một nocturne nào
cho tôi thấy một vì sao lẻ loi

trên nền trời tháng chạp
vì sao lạnh và tiếng đàn rất trầm
và tôi lại trở về cùng khu rừng câm.

Virginia, December 2, 2014
Đinh Cường


- Người đàn đại hồ cầm
mực đen và cà phê trên giấy plast.
dinhcuong