Wednesday, November 26, 2014

1255. THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 62 – THÁNG 12.2014 E-magazine
THƯ QUÁN BẢN THẢO
SỐ 62 – THÁNG 12.2014  E-magazine
______________________________


Bấm vào ảnh dưới đây để đọc 

bản điện tử
Thư Quán Bản Thảo số 62
Chủ đề Khởi Hành Và Tôi

Một số báo rất công phu và đặc biệt gồm bài vở của:

Phần chủ đề:
Trần Hoài Thư – Viêm Tịnh – Nguyễn Miên Thào – Hoàng Ngọc Hiển
Từ Hoài Tấn – Phạm Văn Nhàn – Nguyễn Lệ Uyên – Mang Viên Long
Nguyễn Như Mây - Nguyễn Dương Quang

Phần thường xuyên:
Trần Văn Nam – Nguyễn Thị Liên Tâm – Đặng Kim Côn – Lưu Thủy Hương
Nguyễn Lệ Uyên – Khuất Đẩu – Âu Thị Phục An – Đinh Quí Nhưởng
Như Thương - Đinh Thắng – Thái Tú Hạp – Phạm Cao Hoàng

Báo (dạng in và dạng e-book) sẽ được gửi đến người đọc theo yêu cầu

Liên lạc: tranhoaithu16@gmail.com