Sunday, November 30, 2014

1270. NGUYỄN MINH NỮU Lãm Thúy, người sống hết lòng với thi caNGUYỄN MINH NỮU
LÃM THÚY, NGƯỜI SỐNG HẾT LÒNG VỚI THI CA


Nhà thơ Lãm Thúy
(Ảnh Nhất Hùng – October 2014)Tháng 10.2014 vừa qua, nhà thơ Lãm Thúy tổ chức ra mắt sách và giới thiệu tới người đọc hai tập thơ khá dày. Tập Từ Mẫu  (432 trang với 203 bài thơ) , và tập Thâm Tình (284 trang với 148 bài thơ).

Đây là lần thứ hai ra mắt thơ của Lãm Thúy. Lần trước cách đây 10 năm, Lãm Thúy đã giới thiệu tác phẩm đầu tay "Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi".  Ở lần thứ hai này, mọi người đều có cảm giác  choáng và ngợp trước sức làm việc, lòng yêu thơ  của Lãm Thúy. Cho đến nay, Lãm Thúy đã viết trên năm trăm bài thơ!


Đọc tiếp