Saturday, November 29, 2014

1269. Thơ ĐINH CƯỜNG Đi ăn trưa với Nguyễn Mạnh Hùng ở quán Minh, nhớ Nguyễn Xuân Hoàng

ĐINH CƯỜNG
Đi ăn trưa với Nguyễn Mạnh Hùng
ở quán Minh, nhớ Nguyễn Xuân Hoàng

Nguyễn Xuân Hoàng – Đinh Cường vẽ
Đi ăn trưa với Nguyễn Mạnh Hùng
ở quán Minh, bạn tôi vừa đi họp ở
Bắc Kinh về, vẫn chuyện biển Đông
tôi hỏi còn chuyện Hồng Kông ra sao

nói một hồi thấy mệt chuyện chính trị
thôi kêu dĩa bánh tôm nhớ bánh tôm Hồ Tây
thôi kêu dĩa chả cá nhớ chả cá Lã Vọng
ngồi ăn mà nhớ Nguyễn Xuân Hoàng

San Jose cũng có quán Minh, lần nào về
cũng mời  Hoàng ra đó, chỗ gần nhà
nhớ có lần có Đặng Kim Côn, Lữ Quỳnh
mới đó thôi mà sao bạn bè có người khuất mặt

thì ra khi mất bạn rồi những người bạn
còn lại là quý.  nên chi Hùng gọi là đi
trưa hai người bạn ngồi ăn ở quán Minh
về nghe nhạc blues jazz trên xe rất buồn …


Virginia, November 29, 2014
Đinh Cường

Nguyễn Trọng Khôi  Như Hạnh  Nguyễn Mạnh Hùng  Đinh Cường
(Ảnh PCH – 2014)